Om ALIVO

ALIVO Företagshälsovård är uppbyggd kring en kärna av kunniga individer tillsammans med ett nätverk av experter som kompletterar verksamheten. Vårt unika program har vi tagit fram i samarbete med läkare, forskare och beteendevetare med specialkunskaper inom hälsoområdet. Vi har integrerat resultaten från en stor mängd vetenskapliga forskningsrapporter (näring, fysisk aktivitet, stress, beteende) i vårt program. Vi följer kontinuerligt vad som sker på forskningsområdet och uppdaterar våra kunskaper och program för att hela tiden ligga i frontlinjen.

Vårt program har använts i flera år på några större och mindre företag i nordvästra Skåne. Erfarenheterna är mycket goda både hos personal och företagsledning.

Utöver vårt FHV-program arrangerar vi utbildningar inom hälsoområdet.

En satsning på medarbetarnas hälsa är en investering som är mycket lönsam. Vi talar inte så mycket om den minskade sjukfrånvaron utan hellre om den ökade effektiviteten hos personalen. Sjukfrånvaron minskar på ett naturligt sätt när personalen kommer in i en långsiktigt hållbar livsstil.

ALIVO finns i Höganäs, men vi har hela västra Skåne som vårt arbetsfält.