Välkommen till ALIVO företagshälsovård

ALIVO-modellen är ett unikt program med stark inriktning på förebyggande arbete. Vi arbetar med ett helhetskoncept och målet är att varje individ ska nå en långsiktigt hållbar livsstil, vilket betyder ökad prestation, mindre belastning för individen och på sikt en minskad sjukfrånvaro.

I ALIVOs program träffar vi varje individ flera gånger per år, gör mätningar och analyser, för journal och ger individuella råd om livsstilen. Vid varje undersökning sätter vi tillsammans upp nya mål att sträva mot till nästa gång vi träffas. Vi kan också vid varje tillfälle ställa frågor om fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Statistik rörande hälsa och trivsel blir ett utmärkt styrinstrument för företagets ledning i en långsiktig satsning på hälsa, effektivitet och arbetsmiljö.

Ladda ner folder för mer information om ALIVO!

Bli kund hos ALIVO!
För att bli kund hos oss abonnerar ditt företag på vårt program.
Klicka här så får du veta mera.