Hälsoprogram 55 +

Hälsa är grunden för ett aktivt liv. De flesta har under sin tid som anställd haft möjlighet till regelbundna hälsoundersökningar genom företagshälsovården. När man lämnat sin anställning får man själv ta ansvar för sin hälsa. Behovet av regelbundna hälsoundersökningar är dock minst lika stort.

ALIVO erbjuder hälsoundersökningar två gånger per år för dig som är 55 +.

Hur går det till?
Vi kommer ut till en lokal på din hemort där vi bokar in dig och andra intresserade på olika tider under en dag. Här mäter vår sjuksköterska dina hälsovärden med hjälp av moderna instrument som ger svar direkt. Vi diskuterar din livsstil och med dina hälsovärden som grund får du råd om positiva förändringar och vi hjälper dig att sätta upp mål till nästa gång vi träffas.

Ladda ner folder för mer information om 55+.

Kontakta oss så sänder vi ytterligare information.